Rozwiązania | Dach odwrócony

Dach odwrócony

Dach odwrócony to dach płaski, na którym termoizolacja ułożona jest nad warstwą hydroizolacyjną. Płyty Finnfoam XPS stosowane do termoizolacji dachu odwróconego są wytrzymałe mechanicznie, odporne na wilgoć i mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

Termoizolacja dachu odwróconego powinna być:

  • Wytrzymała.
  • Odporna na wilgoć i mróz.
  • Mieć doskonała izolacyjność cieplną.
Opis
1. Płyta Finnfoam XPS DRAIN (z rowkami); 2. Płyty Finnfoam XPS FL300 2 warstwy; 3. Płyta żelbetowa; 4. Hydroizolacja; 5. Warstwa oddzielająca (geowłóknina); 6. Beton zbrojony; 7. Nawierzchnia asfaltowa.

Wilgoć, deszcz, śnieg, mróz itd. stale wpływają na właściwości materiału termoizolacyjnego w dachu odwrócony.. Tylko polistyren ekstrudowany Finnfoam XPS nadaje się jako materiał termoizolacyjny w takiej konstrukcji. Płyty Finnfoam XPS wytrzymują wszystkie obciążenia eksploatowanego dachu, są lekkie i zachowują dobre właściwości termoizolacyjne przez cały okres użytkowania budynku.

Konstrukcje dachu odwróconego zazwyczaj stosowane są w przypadku znajdujących się na nich parkingów, tarasów, zielonych dachów itp. To rozwiązanie stosowane jest też do dodatkowej termoizolacji dachów płaskich.

Podczas budowy dachu przeznaczonego do eksploatacji materiał termoizolacyjny zakładany jest nad warstwą hydroizolacyjną. Na hydroizolację kładziemy płyty Finnfoam XPS DRAIN z rowkami, przeznaczonymi do szybkiego odprowadzania wody i usuwania wilgoci z konstrukcji dachu. Na płyty izolacyjne Finnfoam XPS kładziemy tkaninę filtracyjną lub folię dyfuzyjną, a następnie, w zależności od przeznaczenia, kładziemy żwir, kostkę brukową lub inny zaprojektowany materiał. Zgodnie z zaprojektowanymi obciążeniami eksploatacyjnymi wybieramy płyty Finnfoam o odpowiedniej wytrzymałości (F-300, F-400, F-500 czy nawet F-700).

Montaż

Do konstrukcji dachów płaskich odwróconych zarówno żwirowych, zielonych jak i  użytkowych zaleca się zastosowanie płyt Finnfoam XPS DRAIN. W płytach układanych na warstwie hydroizolacyjnej znajdują się rowki, którymi woda szybko odpływa z konstrukcji. Rowki powinny być ułożone w jednym kierunku i skierowane w stronę odpływów.

W przypadku dachów z żwirowych, tarasów lub zielonych zaleca się stosowanie płyt izolacyjnych typu Finnfoam XPS F-300. W przypadku niezbyt intensywnego ruchu drogowego lub ograniczonego obciążenia zaleca się płyty Finnfoam F-400. W przypadku dużego natężenia ruchu pojazdów, do budowy konstrukcji płaskiego dachu utrzymującego duże obciążenia muszą być stosowane płyty termoizolacyjne Finnfoam F-500 i F-700. Typ płyt Finnfoam XPS jakie zastosowane będą w konstrukcji dachu odwróconego zawsze musi sprawdzić uprawniony konstruktor.

W konstrukcji dachu odwróconego przeznaczonego do ruchu kołowego betonową kostkę brukową układamy na warstwie podbudowy a potem płytach Finnfoam XPS. Pomiędzy tłuczeń a Finnfoam XPS układamy warstwę geowłókniny, którą kładziemy pomiędzy warstwą tłucznia. Pełni ona rolę rozdzielającą i filtrująca. Układa się ją z zakładem minimum 150 mm

Rysunki CAD

Rysunek

Nagłówek

Pobierz PDF

Pobierz DWG

Izolacja dachu użytkowego. Dach zielony. Finnfoam FL/DRAIN
Izolacja dachu użytkowego. Dach zieliony. Finnfoam FL/DRAIN
Izolacja dachu użytkowego. Dach zeliony. Finnfoam FL
Izolacja dachu użytkowego. Dach zielony/taras
Izolacja dachu płaskiego na blasze trapezowe
Połączenie dachu płaskiego ze ścianą trójwarstwową
Szczegót ocieplonego dachu użytkowego
Dodatkowe ocieplenie dachu docieplanego budynku
Izolacja parkingu dachowego. Ruch osobowy
Izolacja dachu użytkowego. Taras dachowy. Finnfoam FI/DRAIN
Izolacja dachu użytkowego. Taras dachowy. Finnfoam FL
Izolacja dachu użytkowego. Taras dachowy. Finnfoam DRAIN/DRAIN
Polish