Historia

Historia Finnfoam

Przez ponad 30 lat firma Finnfoam wyrosła na jednego z wiodących producentów materiałów termoizolacyjnych z tworzyw sztucznych – grupę przedsiębiorstw, znaną z niezawodnych i wysokiej jakości produktów. Finnfoam to rodzinne przedsięwzięcie, które stale się rozwija, dzięki wspólnym inwestycjom w siły produkcyjne w Finlandii, Hiszpanii, Szweccji i na Litwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, produkcji i dostawie materiałów termoizolacyjnych.

1970-1980 r.

Pierwsze kroki firma zaczęła stawiać w 1971 r., gdy Jorma J. Nieminen, założyciel i właściciel Finnfoam Oy, zaczął produkować izolację do rur z EPS. W 1975 r. Jorma J. Nieminen założył firmę Stynix, która produkowała styropian do termoizolacji, pakowania, izolacji rur i pojemników przeznaczonych dla przemysłu spożywczego.

1980-1990 r.

W 1980 r. ze względu na wówczas stosowany w produkcji pentan (gaz palny), na linii produkcyjnej wybuchł pożar, który strawił całą fabrykę.

W 1981 r. po odbudowie zakładu produkcyjnego J. J. Nieminen zapoznał się z nowym sposobem produkcji, który sprawia, że struktura porów materiału jest jednolita i całkowicie zamknięta; Nowy produkt był o wiele mocniejszy niż EPS i bardziej nadawał się do zabezpieczenia przed mrozem. Jedynym minusem nowego wyrobu była cena wyposażenia do jego produkcji, która była kilkukrotnie większa, w porównaniu z urządzeniami do produkcji styropianu, jednak J. J. Nieminen zdecydował się na zakup wyposażenia, którego zdolność produkcyjna była ponad dziesięciokrotnie większa niż ówczesny popyt.

W 1982 r. po uruchomieniu nowej linii polistyrenu ekstrudowanego (XPS) została założona firma Finnfoam Oy.

W 1986 r. została uruchomiona druga linia produkcyjna, której zdolność produkcyjna była dwa razy większa od pierwszej. W fabryce wzrosła wówczas liczba pracowników i rozpoczął się rozwój zakładu produkcyjnego. W 1988 r. Finnfoam Oy zaczęła produkcję różnych wyrobów z poliuretanu, takich jak ławeczki na dworcach autobusowych.

W 1989 r. Finnfoam Oy jako pierwsza na świecie gaz CFC wykorzystywany w produkcji XPS zastąpiła gazem HCFC.

1990-2000 r.

W 1991 r. po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej, której zdolność produkcyjna była podobna do drugiej linii, zaczęto zastanawiać się, co mogłoby zastąpić wykorzystywany w produkcji gaz HCFC. W 1998 r. Finnfoam Oy udało się wyprodukować pierwszą płytę termoizolacyjną z użyciem CO2. Finnfoam Oy była pierwszą firmą, która w produkcji całkowicie zrezygnowała z używania gazu HCFC, stając się producentem przyjaznym dla środowiska.

W 1999 r. produkcja poliuretanu została połączona z inną firmą działającą w tej samej branży i została założona nowa firma Purtec Oy, która stała się jednym z największych przedsiębiorstw na swoim rynku w Finlandii.

2000-2010 m.

W 2000 r. Finnfoam Oy zrealizowała pierwsze największe zlecenie w swojej historii: około 120 ciężarówek z materiałami izolacyjnymi zostało dostarczonych do jednego klienta, do ocieplenia jednego budynku. Rok później rozpoczęła się budowa nowej fabryki.

W 2002 r. otwarto nową fabrykę, której powierzchnia wynosi 15 000 m2, a powierzchnia magazynowa wynosi ponad 30 000 m3. W nowym zakładzie produkcyjnym uruchomiono dwie nowe linie produkcyjne i jedną linię do przerobu, jak również zakupiono nowy sprzęt laboratoryjny w celu zapewnienia jakości. Nowa fabryka została urządzona w taki sposób, by jak najbardziej efektywnie wykorzystywać energię. Ciepło wytwarzane przez urządzenia może być przekierowywane tam, gdzie jest potrzebne. Również oświetlenie wewnętrzne regulowane jest według jasności dnia.

W 2004 r. materiały termoizolacyjne Finnfoam zostały oznakowane znakiem CE.

2010-dziś

W 2011 r. zaczęła się budowa nowej fabryki Finnfoam na Litwie, której zdolność produkcyjna wynosi około 500 000 m3 rocznie.

W 2012 r. Finnfoam Oy zakupiła fabrykę w Hiszpanii.

W 2019 Finnfoam Oy otwarła fabrykę w Szwecji.

Polish