Bezpieczne produkty

Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych

 

Z materiałów budowlanych i wykończeniowych do pomieszczeń uwalniane są różne związki chemiczne. Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych ustala wymagania dotyczące materiałów budowlanych i mocujących, tapicerek i wyrobów tekstylnych, wykorzystywanych w pomieszczeniach roboczych i mieszkalnych, które pomagają w zapewnieniu lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach. Klasa M1 przyznawana jest materiałom o niskiej emisji.

Dobrowolne znakowanie

Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych jest systemem dobrowolnego znakowania, dostępnym dla wszystkich producentów, importerów i eksporterów wyrobów budowlanych, jednak nie ma ona mocy większej niż krajowe przepisy budowlane i związane z nimi dokumenty. Większość architektów i projektantów wybierając materiały do swoich projektów preferuje materiały posiadające klasę M1. Fińskie Stowarzyszenie Właścicieli Budynków i Zleceniodawców Budowlanych (RAKLI), Fińskie Stowarzyszenie Architektów (SAFA) i Fińskie Stowarzyszenie Firm Konsultingowych (SKOL) zalecają swoim członkom stosowanie tego systemu klasyfikacji w celu promowania budowy wysokiej jakości.

Klasa M1 i stosowanie zaklasyfikowanych produktów

Klasyfikacja dzieli produkty budowlane na trzy kategorie, z których M1 jest najwyższa. Znak M1 oznacza, że wyrób został przetestowany w niezależnym, bezstronnym laboratorium i osiągnął wymagane wskaźniki. Sklasyfikowane materiały muszą osiągnąć następujące wskaźniki, sprawdzane 4 tygodnie po użyciu:

Badane właściwości

M1
[mg/m2h]

M2
[mg/m2h]

Emisja ze wszystkich lotnych związków organicznych (TVOC).

Musi być zidentyfikowane co najmniej 70% związków.

< 0,2 < 0,4
Emisja formaldehydu (HCOH) < 0,05 < 0,125
Emisja amoniaku (NH3) < 0,03 < 0,06
Związki rakotwórcze, należące do kategorii 1A lub 1B zgodnie z Załącznikiem VI do Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 1* < 0,005 < 0,005
Zapach (stężenie substancji o nieprzyjemnym zapachu musi być mniejsze niż 15%) 2* Brak zapachu Brak zapachu

1* nie dotyczy formaldehydu
2* wynik oceny sensorycznej musi wynosi co najmniej +0,0

Sklasyfikowane produkty muszą być stosowane wyłącznie we właściwych miejscach i we właściwych warunkach. Na przykład, produkty przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, w których nie może tworzyć się wilgoć, nie mogą być stosowane w wilgotnych pomieszczeniach. Poza tym, stosowanie materiałów budowlanych niezgodnie z przeznaczeniem może pogorszyć jakość powietrza w pomieszczeniach. Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania produktów budowlanych można uzyskać bezpośrednio od producentów lub importerów.

Więcej na temat klasy M1 znajdziesz na stronie Fińskiego Funduszu Informacji Budowlanych (RTS), klikając w poniższy link:
https://www.rakennustieto.fi/index/english.html

Polish