ZGŁOŚ NARUSZENIE

W RAMACH ODPOWIEDZIALNYCH I ETYCZNYCH DZIAŁAŃ ORAZ DOBRYCH ZASAD BIZNESOWYCH, FINNFOAM WPROWADZA KANAŁ, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO, MOŻNA ZGŁASZAĆ PODEJRZENIA NADURZYĆ W DZIAŁALNOŚCI FINNFOAM. MOŻESZ ZGŁASZAĆ WSZELKIE NARUSZENIA PRAWA LUB PRZEPISÓW, JAK RÓWNIEŻ POWAŻNE NARUSZENIA ZASAD ETYCZNYCH FINNFOAM.

 
ZGŁOSZENIE MOŻNA ZOSTAWIĆ KORZYSTAJIC Z PONIŻSZEGO LINKU: https://app.easywhistle.com/report/finnfoam/about
 
Polish