Rozwiązania | Podłogi na gruncie

Podłogi na gruncie

Przy układaniu podłóg na gruncie szczególnie ważna jest odporność termoizolacji na wilgoć i długotrwała wytrzymałość na ściskanie. Płyty Finnfoam XPS spełniają wszystkie wymogi dotyczące izolacji podłóg na gruncie.

Zalety płyt Finfoam:

  • Nie wchłaniają wilgoci.
  • Mają wysoką wytrzymałość mechaniczną.
  • Mają niską izolacyjność termiczną.
Opis
grindys_ant_grunto.jpg
1. Płyta Finnfoam XPS FL-300; 2. Płyta Finnfoam XPS DRAIN; 3. Warstwa zagęszczonego żwiru lub tłucznia; 4. Rury do ogrzewania podłogowego; 5. Beton zbrojony; 6. Posadzka.
Najważniejsza jest sucha konstrukcja

W przypadku budowy podłogi na gruncie przy użyciu wytrzymałych mechanicznie i odpornych na wilgoć płyt Finnfoam XPS, zapewnia się prawidłowa izolacyjność cieplną przez cały okres eksploatacji budynku.

Izolacja cieplna jest układana bezpośrednio na gruncie, którego  wilgotność względna to 100%, dlatego ich odporność na wilgoć musi być szczególnie wysoka. Ze względu na przepływ pary wodnej z gruntu w kierunku budynku, bardzo ważna jest odporność materiałów termoizolacyjnych na absorbcję pary wodnej. Podczas ogrzewania budynku część ciepła uchodzi do gruntu i jego temperatura wzrasta, przez co zwiększa się ilość pary przenikającej z gruntu do podłogi. Im więcej wilgoci przeniknie do podłogi, tym większa utrata ciepła powstaje z powodu wilgotnych materiałów konstrukcyjnych (termoizolacji, betonu itp.). Płyty Finnfoam XPS pochłaniają mniej niż 1% wilgoci dyfuzyjnej, dlatego ich właściwości termoizolacyjne praktycznie nie ulegają zmianie.

Montaż

Warstwa termoizolacyjna podłogi w budynku może składać się z jednej lub kilku warstw płyt termoizolacyjnych Finnfoam XPS układanych zagęszczonej i wyrównanej podbudowie. Płyty należy zacząć układać począwszy od najdalszego narożnika. W przypadku kładzenia tylko jednej warstwy termoizolacyjnej zaleca się zastosowanie płyt Finnfoam o krawędziach zakładkowych (Finnfoam XPS FL300). W przypadku układania izolacji wielowarstwowej, poszczególne warstwy należy układać „na zakładkę”. Wolne przestrzenie między płytami należy uszczelnić za pomocą piany lub ścinkami Finnfoam XPS.

Aby beton nie przedostał się między łączenia płyt w trakcie betonowania, na warstwę termoizolacyjną należy położyć warstwę oddzielającą. Do warstwy oddzielającej można użyć geowłókniny, folii dyfuzyjnej lub innych podobnych materiałów. Do warstwy oddzielającej nie zaleca się stosowania folii polietylenowej (PE) lub innego materiału nieprzepuszczającego powietrza, ponieważ przeszkadza to w swobodnym przepływie pary wodnej.

Na warstwę oddzielającą układamy zbrojenie, rury ogrzewania podłogowego i inne media, a następnie całą konstrukcję zalewamy betonem. Po wyschnięciu betonu kładziemy wylewkę.

Rysunki CAD

Rysunek

Nagłówek

Pobierz PDF

Pobierz DWG

Izolacja cieplna podłogi ogrzewanej na gruncie
Izolacja cieplna wentylowanej podłogi na gruncie
Izolacja cieplna podłogi na gruncie wilgotnych pomieszczeń
Element izolacji cieplnej podłogi na gruncie wytrzymującej duże obciążenia
Element izolacji cieplnej podłogi na gruncie domu pasywnego
Izolacja cieplna podłogi na gruncie

Polecane produkty

Izolacja i ocieplanie podłóg

Polish