Rozwiązania | Ocieplenie / renowacja fundamentów

Ocieplenie / renowacja fundamentów

Płyty Finnfoam XPS które są odporne na wilgoć oraz cykle zamarzania/rozmarzania są najlepszym materiałem do ocieplenia fundamentów. Właściwości termoizolacyjne płyt Finnfoam XPS nie ulegają zmianie nawet przy zmianach warunków środowiskowych, izolują cieplnie przez cały okres eksploatacji budynku.

Zalety płyt Finfoam:

  • Nie wchłaniają wilgoci.
  • Mają wysoką wytrzymałość mechaniczną.
  • Mają niską izolacyjność termiczną.
Opis
Ocieplanie fundamentów za pomocą płyt z polistyrenu ekstrudowanego Finnfoam XPS

W budynkach nawet do 15% ciepła traci się przez fundamenty. Chcąc poprawić właściwości termoizolacyjne budynku koniecznie należy ocieplić fundamenty oraz zamontować szczelną hydroizolację. Prawidłowo ocieplone fundamenty i cokół nie tylko dobrze zatrzymują ciepło, ale i polepszają stan konstrukcji budynku – nie gromadzi się w nich wilgoć i nie niszczy ich mróz. Stosując płyty Finnfoam XPS przy ocieplaniu fundamentów nie potrzeba żadnych dodatkowych membran drenażowych czy skomplikowanych systemów drenarskich.

Szczególnie wysokie wymagania stawiane są izolacji termicznej stykającej się bezpośrednio z gruntem. Ta izolacja przez co najmniej 50 lat jest narażona na działanie wilgoci, mrozu i zmiennych obciążeń. Ważne jest by zamontować termoizolację fundamentów która będzie długotrwała i niezawodna. Grunt zawsze ma wysoki poziom wilgotności (RH=100%), dlatego warstwa termoizolacyjna musi się składać z materiałów całkowicie odpornych na wilgoć. Fundamenty będą izolowane cieplnie tylko wtedy, gdy materiał termoizolacyjny przez cały okres eksploatacji pozostanie suchy, nawet niewielka ilość wilgoci, po przedostaniu się do materiału termoizolacyjnego i zamarznięciu niszczy jego strukturę. Izolację cieplną mogą również uszkodzić różne obciążenia powstające na powierzchni ziemi, gorsze odwodnianie, podwyższony poziom wód gruntowych czy korzenie roślin bądź głazy itp. W takich przypadkach najlepszą alternatywą jest zastosowanie wyjątkowo mocnego i niewchłaniającego wody materiału termoizolacyjnego Finnfoam XPS.

 

Płyty termoizolacyjne Finnfoam XPS mają strukturę zamkniętych komórek, dlatego nie wchłaniają wilgoci, są odporne na mróz i zmienne obciążenia, tworzą dobrą izolację cieplną, są długotrwałe i niezawodne. Woda, korzenie roślin, grunt czy inne substancje nie są w stanie przeniknąć przez jednolitą strukturę komórkową płyt Finnfoam XPS. Stosując płyty Finnfoam XPS nie potrzeba stosować żadnych dodatkowych membran drenażowych czy skomplikowanych systemów drenarskich.

Fundamenty będą izolować cieplnie tylko wtedy, kiedy materiał termoizolacyjny przez cały okres eksploatacji pozostanie suchy. Nawet niewielka ilość wilgoci, po przedostaniu się do materiału izolacyjnego i zamarznięciu (a woda, gdy zamarza, rozszerza się) niszczy jego strukturę. Najważniejszym parametrem dla materiałów izolacyjnych, wykorzystywanych do izolowania fundamentów, jest odporność na mróz. Określa się ją poprzez pomiar absorpcji wilgoci po 300 cyklach zamrażania i odmrażania (EN12091). Dopiero po dokonaniu oceny wyników tego testu można wybrać materiały termoizolacyjne do izolacjifundamentów.

W przypadku płyt Finnfoam XPS absorpcja wilgoci po 300 cyklach wynosi mniej niż 1%, dlatego ich właściwości termoizolacyjne pozostają praktycznie niezmienione przez co najmniej 50 lat.

Wideo
Izolacja ścian piwnicy

Montaż

Płyty Finnfoam XPS są łatwe i wygodne w montażu, nietrudno je obrabiać za pomocą zwykłych narzędzi stolarskich. Do przyklejania płyt do fundamentów zaleca się stosowanie, bezrozpuszczalnikowych klejów bitumicznych na zimno, klejów poliuretanowych (PU) lub cementowych, zgodnie z zaleceniami producentów klejów. Chcąc zwiększyć przyczepność płyt Finnfoam do kleju lub tynku, zaleca się przetarcie ich powierzchni gruboziarnistym papierem ściernym lub za pomocą innych narzędzi, lub użycie płyt Finnfoam XPS XX, których waflowana powierzchnia otrzymywana jest już na etapie produkcji.

Kładąc jedną warstwę ryzyko powstania mostków termicznych zmniejsza się, jeśli krawędzie płyt są wykończone za zakładkę (Finnfoam FL300). Aby otrzymać grubszą warstwę izolacyjną, płyty można kleić do siebie w dwie lub więcej warstw. Technologia klejenia ze sobą płyt jest taka sama jak klejenia ich do fundamentu. Płyty Finnfoam muszą być mocowane do fundamentu w taki sposób, by po zasypaniu ich gruntem nie osunęły się i by nie powstały między nimi szpary.

Aby uniknąć wysadziny tworzącej się pod konstrukcją budynku, płyty Finnfoam XPS można dodatkowo układać poziomo na całym obwodzie budynku w gruncie, 20-30 cm nad powierzchnią ziemi, ze spadkiem 5%. Dla Polski warunków pogodowych wymagana jest izolacja o grubości 50 mm i szerokości 1200 mm na całym obwodzie budynku.

Rysunki CAD

Rysunek

Nagłówek

Pobierz PDF

Pobierz DWG

Element połączeniowy ściany trójwarstwowej i belki cokołowej (wariant 2)
Izolowany cokół z wywierconym podłożem, rusztem i konstrukcją podłogową
Element izolacji cieplnej fundamentu i podłogi na gruncie domu pasywnego (wariant 1)
Element izolacji cieplnej fundamentu i podłogi na gruncie domu pasywnego (wariant 2)
Dodatkowe ocieplenie cokołu docieplanego budynku
Izolacja cieplna cokołu. Budynek podpiwniczony
Izolacja cokołu budynku podpiwniczonego
Izolacja cokołu trójwarstwowej ściany murowanej i piwnicy
Izolacja cieplna cokołu
Izolacja cieplna cokołu ściany murowanej. Podłoże z płyt Finfoamm
Izolacja cieplna cokołu i ściany piwnicy. Element A
Izolacja ściany murowanej trójwarstwowej oraz ławy fundamentowej
Element połączenia ściany z wentylowaną elewacją i cokołem. Wykończenie cokołu wykonane z płyt cokołowych
Element ocieplenia cokołu „ogrodu zimowego” (wariant 2)
Element połączeniowy ściany i belki cokołowej (wariant 1)
Polish