Rozwiązania | Zabezpieczenie dróg i podwórzy przed mrozem

Zabezpieczenie dróg i podwórzy przed mrozem

Płyty Finnfoam XPS zapobiegają przemarzaniu gruntu i zapobiegają wysadzinom. Konstrukcja jezdni pozostaje równa przez cały rok, nie deformuje się.

Zalety Finnfoam XPS:

  • Niewielka absorpcja wody
  • Odporność na obciążenia
  • Odporność na cykle przemarzania
  • Długowieczne
  • Łatwe w montażu
Opis
1. Finnfoam XPS FL700; 2. Zagęszczony żwir lub tłuczeń; 3. Warstwa piasku; 4. Nawierzchnia drogowa.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem musi być wyjątkowo trwałe i niezawodne. Płyty Finnfoam XPS charakteryzują się właśnie takimi cechami, dlatego są stosowane nawet pod torami kolejowymi. Płyty te idealnie nadają się do zabezpieczania dróg czy parkingów przed przemarzaniem. Płyty są bardzo wytrzymałe mechanicznie, dlatego projektując parking często nie potrzeba dodatkowych przeprowadzać wymiany gruntu – płyty można kłaść pod warstwami podbudowy. Na podwórkach, gdzie nie planuje się ruchu pojazdów, płyty kładzione są na wypoziomowanym gruncie i bezpośrednio na nich układana jest kostka brukowa z podsypką piaskową.

Układani jest proste: na parkingach, na których będzie ruch kołowy, zaleca się wysypanie na płyty wyrównującej warstwy piasku grubości około 10 cm i dopiero wtedy położenie płyt chodnikowych lub kostki brukowej. Odpływy liniowe oraz studzienki kanalizacji deszczowej mogą stać się przyczyną zapadnięć części parkingów lub dróg, ponieważ zimne powietrze przechodzące przez rury drenażowe zamraża dno kanału odpływowego i powoduje wysadzenie gruntu. Produkty Finnfoam XPS  mogą zapobiec temu zjawisku, izolacja dna rowu nie przesiąknie, nie zamarznie, nie wysadzi.

W miejscach, gdzie po na parkingu odbywa się ruch kołowy, płyty Finnfoam XPS muszą być przysypane 15-30 cm warstwą piasku. Za każdym razem konstrukcja musi być zaprojektowana przez uprawnionego konstruktora.

Język